Människan har alltid haft drömmar om att flyga. Det har representerat frihet och gör det än idag. Många försök har misslyckats när det kommer till att försöka förverkliga dessa drömmar, och många människor har fått betala med sitt liv. Det var först under andra halvan av 1800-talet som våra drömmar och försök fick framgång tack vare uppfinnandet av förbränningsmotorn. Innan dess hade bland andra Leonardo Da Vinci försökt skapa en flygmaskin.

Da Vinci

Under 1000-talet fanns en munk vid namn Eilmer som drömde om att flyga. Han skapade vingar och år 1045 hoppade han ut från Melmesburyklostrets kyrktorn med dessa på ryggen. Det gick inte särskilt bra och han bröt båda sina ben. Omkring 400 år senare levde en av våra största vetenskapsmän, Leonardo Da Vinci. Han var inte bara målare och konstnär utan även vetenskapsman och uppfinnare. Omkring år 1485 tecknade han en modell av något som liknar en helikopter. Han använde mekaniska vingar till modellen och uppfann då även fallskärmen.

1700-talet

Under 1700-talet var det bröderna Montgolfier i Frankrike som försökte sig på flygkonsten. Egentligen arbetade de med sin pappersfabrik men det var flygningen som var deras stora intresse. Deras fokus låg på ballonger och fallskärmar vilket gav utdelning. År 1783 lyckades de nämligen sända upp den första varmluftsballongen 300 meter upp i luften. 60 år senare gjordes ett genombrott av engelsmannen George Cayley. Han arbetade med glidflygning och hans upptäckter inom ämnet har lett till principer som fortfarande används inom den moderna flygningen.

old balloon

Otto Lilienthal och bröderna Wright

Under 1800-talet skedde en rad framsteg, inte bara för glidflygningen. Tysken Otto Lilienthal var en van glidflygare som sägs ha gjort tusentals glidflygningsturer, men han bidrog också till ett stort genombrott. Han designade nämligen det första planet med bensinmotor. Tyvärr testade han planet innan designen var helt färdigutvecklad vilket ledde till att han omkom i en flygkrasch. Några år senare skapade de kända bröderna Wright ett motordrivet plan för en man. Genom historiens gång har det hävdats att de var de första egentliga flygarna.

Bröderna Wright från Amerika genomförde sin första flygtur den 17 december 1903. Planet steg till 36 meter och höll sig uppe i 12 sekunder. Den första turen som varade i över fem minuter var dock Wilbur Wright som genomförde året efter. I Europa var det en dansk vid namn C.H. Ellehammer som genomförde den första flygningen. En annan känd flygare är Charles Lindberg som var den förste att flyga över Atlanten. Året var 1927 och planet byggdes på fabriken Claude Ryan i San Diego.

Människans första flygförsök