passagerar flyg

Flygets säkerhet genom tiderna

Inom såväl det civila som det kommersiella samt icke-kommersiella flyget i Sverige arbetas det kontinuerligt med att utveckla och förbättra flygsäkerheten. Eftersom flyget innefattar både en nationell och en internationell struktur är flygsäkerhet ett område som prioriteras även globalt. Det…